VH3257

18.00 

Micro rotary  chrome  (head + cover) Hydrojet with rotary / Główka rotacyjna chrom ( główka + pokrywa )

Kategoria:

Opis

Cover Ø 40mm
Drill hole Ø 23mm
Weight 30 gram
Material Plastic chrome
Connection VU3230, VU3220, VU3210, VU3470, VU3570, VU3440